Echoscopie

Echoscopie

Demo echo Nancy (100_1184)Echoscopie is de techniek waarbij d.m.v. terugkaatsende geluidsgolven de ligging en grootte van inwendige organen, weefsels of van een foetus op een beeldscherm zichtbaar worden gemaakt. Echografie is de echoscopie waarbij een foto wordt gemaakt van het beeld dat op het scherm te zien is. De geluidsgolven hebben een dermate hoge frequentie dat die voor de mens niet hoorbaar zijn. Deze ultrasone geluisgolven worden uitgezonden door de transducer, het gedeelte van het echo-apparaat waarmee de echoscopist over de buik beweegt om het gewenste beeld te verkrijgen.

3-D/4-D echoscopie

Bij driedimensionale (3-D) echoscopie wordt een hele reeks beelden snel achter elkaar gemaakt en samengevoegd. Hierdoor wordt diepte van het echobeeld verkregen en ontstaat ere en realistisch en nog duidelijker beeld van het kindje. Doordat ook de eventuele bewegingen van het kindje te zien zijn spreekt men ook van 3-D/4-D echoscopie.