Vragen (FAQ)

1. Hoe lang duurt het echo-consult en hoe gaat het in z’n werk?

Het echo-consult duurt ongeveer 30 tot 45 minutenen vindt plaats in een ontspannen sfeer in een rustige omgeving. De beelden van het kind worden op een beeldscherm gevolgd, terwijl de echoscopist de transducer over de buik beweegt. De echoscopist geeft duidelijke toelichting bij de beelden. Indien de aanstaande ouders dit wensen kan de echoscopist het geslacht vaststellen en/of de lengte van het kindje opmeten.

De bedoeling is om de baby zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen, zodat er een herkenbare opname van gemaakt kan worden. Een toegevoegde waarde van de echoscopie is de versterking van de speciale band tussen ouders en kind gedurende de zwangerschap.

Tijdens de echo wordt van de mooiste beelden een aantal (kleuren)foto’s afgedrukt, die na afloop worden meegegeven. Wij kunnen de beelden ook voor u vastleggen op CD en de gehele echo-sessie opnemen op een DVD. Tijdens de sessie staat onze echoscopist open voor alle vragen over de echo en zal zij trachten zo veel mogelijk informatie te verstrekken.

2. Is echoscopie schadelijk?

Er is jarenlang wetenschappelijk onderzoek verricht om na te gaan of echoscopie schadelijke gevolgen heeft. Tot op heden is niet gebleken dat echoscopie op enige manier schadelijk is.

3. Vanaf wanneer kan je een echo laten doen?

“BabyView” doet 2-dimensionale (2-D) echo’s vanaf 12 weken zwangerschap. Echter de meeste 2-D echo’s worden verricht tussen 16 en 24 weken.

4. Wanneer is het juiste moment voor een 3-D echo?

Het juiste moment voor een 3-D echo is tussen 26 en 32 weken zwangerschap. Het kindje heeft dan wat meer babyvet gevormd waardoor het gezichtje meer uitdrukking heeft. Afhankelijk van de ligging van de placenta en de hoeveelheid vruchtwater kunnen tot 33 weken leuke 3-D opnames gemaakt worden.

5. Lukt een 3-D echo altijd?

Een 3-D echo lukt niet atijd. “BabyView” beschikt over de beste apparatuur op dit gebied, maar het succes van de echo hangt helemaal af van de ligging van het kindje op dat moment en de hoeveelheid vruchtwater. Ook spelen huiddikte en de onderliggende vetlaag een belangrijke rol. Voor de wat gezette dames kan het resultaat minder bevredigend uitvallen.

Technisch gezien kan er altijd wel een afdruk van het beeld gemaakt worden, maar wij willen vooral het gezichtje en een mooie lighouding vastleggen. Onze apparatuur biedt de mogelijkheid om gemakkelijk en snel steeds nieuwe opnames te maken, zodat de kans dat wij het kindje goed in beeld krijgen heel groot is.

6. Wordt er ook naar medische aspecten gekeken?

Nadrukkelijk moet vermeld worden dat “BabyView” een zogenaamde ‘pretecho’ maakt en daarom graag leuke beelden van het kind wil laten zien. Tevens wil “BabyView” bijdragen om de speciale band tussen ouders en kind gedurende zwangerschap te versterken.

Juist vanwege de expertise van de echoscopist wordt vanzelfsprekend gekeken of ‘alles in orde is’. Mocht de echoscopist iets ontdekken dat verder medisch onderzoek noodzakelijk maakt, dan neemt zij in overlleg met de ouders, contact op met de betreffende verloskundige c.q. gynaecoloog voor eventueel nader onderzoek.

7. Vanaf welk moment kunnen wij het geslacht te weten komen?

“BabyView” doet geslachtsbepaling vanaf 17 weken zwangerschap. Voor die tijd zijn de beelden niet altijd helemaal duidelijk. Het geslacht wordt slechts op verzoek van de ouders vastgesteld.

8. Mogen familie of vrienden mee naar het consult?

U bepaalt zelf wie u meebrengt naar het echo-consult. Een echo van uw kindje blijft een persoonlijke en intieme gebeurtenis. Voor een prettig en ongestoord verloop van de echo-sessie raden wij aan om het aantal extra personen te beperken tot vier. Indien  jonge kinderen meekomen, adviseren wij u om hen vooraf goed voor te bereiden op  hetgeen zij ongeveer zullen meemaken en te zien krijgen.

9. Wanneer en hoe moet ik betalen?

Betaling geschiedt direct na afloop van het consult. Wij accepteren alleen betaling in contanten.