Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Het echo-consult is niet voor medisch diagnostische doeleinden. Het consult geeft de ouders de mogelijkheid een kijkje te nemen naar de baby tijdens de zwangerschap. Er wordt niet gekeken naar eventuele pathologie van de nog ongeborene. Mocht echografie praktijk “BabyView” afwijkingen constateren, dan houdt deze zich het recht voor de zwangerschaps-begeleiding in te lichten. Omdat er niet gezocht wordt naar pathologie kan men “BabyView” nooit aanspreken voor eventuele afwijkingen van het kind. Het consult is een vrije keuze van de individuele cliënt. Bij geslachtsbepaling zal er alles aan gedaan worden om het juiste geslacht vast te stellen. “BabyView” kan echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor een foutieve geslachtsbepaling.

2. Tot nu toe heeft wetenschappelijk onderzoek niet uitgewezen dat echoscopie schadelijke effecten veroorzaakt. “BabyView” neemt geen verantwoordelijkheid voor effecten op lange termijn.

3. “BabyView” verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die haar tijdens het echo-consult ter kennis komt.